All’aeroporto

 

 

Poproszę o bilet.                                                         Il Suo biglietto, per favore.

Proszę (podając).                                                       Prego.

Ile ma pan / pani bagaŜu?                                         Quanti bagagli ha?

Ta mała torba jest bagaŜem podręcznym.                 Questo piccolo è il mio bagaglio a mano.

Czy mogę prosić o miejsce przy oknie?                      Posso chiedere un posto vicino al finestrino?

Sprawdzę.                                                                   Controllo.

Proszę kartę pokładową.                                           Prego, ecco la Sua carta d’imbarco.

Gdzie jest kontrola paszportowa?                            Dove è il controllo dei passaporti?

Proszę iść za znakami.                                              Segua le indicazioni.

Poproszę paszport.                                                   Il Suo passaporto, per favore.

Jest w porządku.                                                      È in regola.