Prenotazione della camera

 

 

Chciałbym zarezerwować dwa pokoje dla rodziny.                              Vorrei prenotare due camere per la famiglia.

Na kiedy chciałby pan rezerwację? /                                                    Per quando desidera la prenotazione?

Na kiedy chciałaby pani rezerwację?

Na dwa tygodnie w sierpniu.                                                               Per due settimane ad agosto.

Od piętnastego do dwudziestego dziewiątego.                                   Dal 15 al 29.

Jakie chciałby pan pokoje?/                                                              Che camere desidera?

Jakie chciałaby pani pokoje?

Poproszę pokój dwuosobowy.                                                          Vorrei una camera doppia.

Poproszę pokój z dwoma łóŜkami.                                                  Vorrei una camera con due letti.

Z prysznicem czy z wanną?                                                              Con la doccia o con la vasca?

Ile kosztują pokoje?                                                                        Quanto costano le camere?

Czy w cenę wliczone jest śniadanie?                                              La colazione è inclusa nel prezzo?

To za dodatkową opłatą.                                                                Va pagata extra.

Wezmę te pokoje.                                                                           Prendo queste camere.

MoŜna się meldować od 12.00.                                                     Ci si può registrare dalle 12.00

Czy są wolne pokoje?                                                                   Ci sono delle camere libere?

Poproszę pokój jednoosobowy.                                                    Una camera singola, per favore.

Ile kosztuje za noc?                                                                      Quanto costa a notte?

Czy są opłaty dodatkowe?                                                           Ci sono altri costi?

Na dwie noce, od 2 do 4 maja.                                                    Per due notti: dal 2 al 4 maggio.

Jak chciałby pan dokonać rezerwacji? /                                     Come desidera prenotare?

Jak chciałaby pani dokonać rezerwacji?

Czy mogę zarezerwować przez Internet?                                    Posso prenotare via Internet?

O której muszę się wymeldować?                                              A che ora devo lasciare la camera?