Viaggio in macchina

 

 

 

Poproszę dokumenty.                                                 I documenti, per favore.

Proszę moje prawo jazdy.                                         La mia patente di guida, prego.

Ubezpieczenie i dokumenty samochodu.                   L’assicurazione e i documenti della macchina.

Proszę (podając).                                                       Prego.

Dlaczego dzieci nie mają zapiętych pasów?               Perché i bambini non hanno le cinture di sicurezza allacciate?

Zapomnieliśmy o tym.                                                Le abbiamo dimenticate.

To mój błąd.                                                               È colpa mia.

To jest obowiązkowe.                                                 È obbligatorio.

Muszę pana / panią ukarać za to mandatem.            Devo punirLa per questo con una multa.

Czy muszę zapłacić teraz?                                         Devo pagare ora?

Wypiszę mandat.                                                        Le faccio una multa.

Kiedy powinienem zapłacić?                                     Quando dovrei pagare?

W ciągu 7 dni.                                                            Entro sette giorni.

Czy mógłby pan / pani nam pomóc z mapą?            Potrebbe aiutarci con la mappa?

Obawiam się, Ŝe się zgubiliśmy.                                Temo che ci siamo persi.

Dokąd państwo jadą?                                                Dove andate?

Ta droga nie prowadzi do San Marino.                       Questa strada non conduce a San Marino.

Powinien pan zawrócić. / Powinna pani zawrócić.     Dovrebbe tornare indietro.

Powinien pan / powinna pani skręcić w prawo           Dovrebbe girare a destra nell’autostrada A57.

na autostradę A57.

Czy to jest jasne?                                                        È chiaro?

Czy mógłby pan pokazać to na mapie?/                     Potrebbe farmelo vedere sulla mappa?

Czy mogłaby pani pokazać to na mapie?

Jesteśmy tutaj.                                                          Siamo qui.

Teraz rozumiem.                                                       Ora capisco

Bezpiecznej podróży.                                               Buon viaggio.